Varno delovno okolje – So umetna optična sevanja nevarna?

Umetna optična sevanja so bolj kot doma prisotna v nekaterih panogah. Za mnenja o morebitni ogroženosti delavcev zaradi izpostavljenosti optičnim sevanjem smo povprašali predstavnike steklarske in tiskarske industrije ter kirurške dejavnosti.

Vodja proizvodnje v Steklarni Hrastnik – Opal d.o.o., Mario Lovrić pojasnjuje, da so steklarji pri nabiranju steklene mase za izdelavo ročnih izdelkov izpostavljeni dvema vrstama sevanja, in sicer toplotnemu ter IR-sevanju. »Steklar je izpostavljen temu sevanju približno 10 do 15 sekund, odvisno od velikosti in teže izdelka. Zaščitna očala so del obvezne zaščitne opreme in jih delavci seveda tudi uporabljamo. Obvezne so tudi rokavice, primerna delovna obleka, pogosti odmori, delavci pa so redno pregledani na letnem zdravniškem pregledu. Raje kot zdravljenju nezaželenih posledic se posvečamo preventivi ter previdnosti pri delu,« poudarja Lovrić.

Optičnemu sevanju so izpostavljeni tudi tiskarji. Barbara Grilanc iz družbe Gorenjski tisk storitve d.o.o. pravi, da družba uporablja šest tiskarskih strojev. »Od tega je na dveh prisotno optično sevanje, in sicer preko UV (polimerizacija oz. strjevanje) in IR (toplota oz. sušenje) žarnic. Oba stroja obratujeta z UV- in IR-žarnicami 20 odstotkov svojega celotnega obratovalnega časa. Delavci niso izpostavljeni optičnemu sevanju, saj so stroji zaščiteni s pokrovi in jih med obratovanjem ni mogoče odpirati. Zagotovilo, da je delo na strojih zdravju neškodljivo, smo s strani proizvajalca pridobili tudi v pisni obliki,« pojasnjuje Barbara Grilanc.

Boris Onišak, dr. med., Estetika Onišak zdravstvene storitve d.o.o., se z laserji srečuje na vsakdanji ravni. »Ogrožajo nas lahko luči v operacijski dvorani zaradi nevarnosti modre svetlobe. Obstaja pa majhna možnost, da bi dalj časa gledali naravnost vanje. Laserji razreda 4 so znotraj nevarnega območja škodljivi pri neposredni izpostavljenosti oči in kože, nevaren je tudi razpršeni odboj žarka. Med te laserje spadajo tudi kirurški laserski instrumenti, ki jih uporabljamo v kirurgiji in diagnostiki (oftalmologija, ORL, žilna kirurgija, plastična kirurgija ipd.). Laserjev razreda 3B in 4 ne smemo uporabljati brez predhodno izdelane ocene tveganja na pacienta, s katero ugotovimo, ali so potrebni ukrepi za omejitev izpostavljenosti na sprejemljive vrednosti. Pri njihovi uporabi redno nosimo zaščitna očala.«

Vir: aktiv.si